Çalışma Saatleri

Öğretim Dönemi 
Hafta içi 08.00-20.50
Cumartesi 10.30-17.50
Pazar Kapalıdır.
Not: Okuma Salonlarımız hafta içi her gün 23:00’a kadar açık olacaktır.
Tatil Dönemi 
Hafta içi 08.00-12.00
  13.00-16.50
Hafta sonu
Kapalıdır.

Abone Veri Tabanları

Abone Veri Tabanları

AİBÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığınca satın alınan ve TÜBİTAK-ULAKBİM aracılığıyla abone olunan veri tabanları listesi aşağıdadır.  Farklı disiplinlerde ve muazzam sayıda e-kitap, e-dergi  ve makale gibi içeriği bulunan elektronik kaynaklara hızlı erişiminizi sağlayan bu veritabanları üzerinden spesifik tarama ve araştırma yapabilirsiniz.

DİKKAT!
Elektronik kaynakların lisans anlaşmaları bu kaynakların kullanımı ile ilgili kuralları da içerir. Bu kuralların ihlali , aboneliğimizin askıya alınması, kaynaklara erişimimizin bir süre engellenmesi yada anlaşmamızın iptal edilmesi ile sonuçlanabilir. Üniversitemizin böylesi tatsız bir olay yaşamaması ve bilimsel araştırmalarımızın sekteye uğramaması için;Üçüncü parti yazılımlar (Getright, Flashget, vs.) kullanarak bir elektronik kaynaktan çok sayıda dosya kopyalamayınız. Elektronik kaynaklardan kopyalanan bilgileri, ticari amaç taşımasada üniversitemiz mensubu olmayan kişilerle paylaşmayınız, e-mail listelerine göndermeyiniz.
 
 

360 Core

Abone olduğumuz veri tabanları aracılığı ile sahip olduğumuz elektronik dergileri alfabetik ve konularına göre tarama imkânı sunan e-dergi kataloğudur.

 

Academic Search Complete Veri Tabanı

Multi-disipliner Araştırma için Dünyanın Çok Kapsamlı, Akademik Tam Metin Veri Tabanı

Sosyal ve beşeri bilimlerde olduğu kadar bilim, teknoloji, mühendislik ve daha birçok alanda en değerli hakemli tam metin dergileri içeren lider veri tabanıdır.

Bu kaynak, 9,100’e yakını tam metin olmak üzere 13,700’e yakın dergiyi özetleriyle birlikte indekslemektedir. Tam metin dergilerden 7,900 kadarı aynı zamanda hakemlidir. PDF içeriği 1887’ye kadar uzanır. Tam metin dergilere ek olarak, raporlar, kitaplar ve birçok farklı döküman türünü tam metin olarak içerir.

ACS (American Chemical Society)

American Chemical Society tarafından yayınlanan, kimya ve ilgili alanlarda 30’dan fazla dergiye tam metin erişim sağlamaktadır.

AMED Veri Tabanı

AMED, tıp sektöründe çalışan doktorlar, terapistler ve tüm araştırmacılar için üretilmiş alternatif tıp konulu veritabanıdır. Tamamlayıcı tıp, fizyoterapi, mesleki terapi, rehabilitasyon, podiyatri, palyatif bakım konularını içermektedir.

BMJ Journals Online 

2007-2009 yılları arasında yayınlanmış olan British Medical Journals'a ait 27  dergiyi kapsamaktadır.

Lisans Anlaşmasının geçerli olduğu 20 Nisan 2007-19 Nisan 2009 tarihleri arasındaki sayılara erişim mümkündür.

 
 

https://www.bridgemaneducation.com/images/bridgeman-education-logo.png?v3

Bridgeman Education, 30 yılı aşkın süreyle sanat konusunda bilgi ve tecrübeye sahip olan Bridgeman Art Library tarafından geliştirilen online bir kaynaktır. 8,000’den fazla uluslararası lokasyondan, müzeler, sanatçılar, özel koleksiyonlar ve fotoğrafçılara ait eserleri içerir. Koleksiyondaki eserler Avrupa’dan, batı dünyasına; Asya’nın en uzak köşelerinden, Afrika’nın derinliklerine, Amerika’dan kutup sınırlarına kadar pek çok coğrafi alanı kapsamaktadır. 
Bridgeman Sanat Kütüphanesi (Bridgeman Art Library )’nin online eğitim kaynağı olan Bridgeman Education; güzel sanatlar, mimari, kültür ve tarih alanlarında dünyanın en önde gelen görüntü içeriklerine erişim sunmaktadır. Bridgeman Education, eğitim ve öğrenim alanında kullanılmak üzere 1.200.000’den fazla yüksek çözünürlüğe sahip görüntü içeriğine yasal olarak erişim sağlamaktadır. 

Bridgeman Education hakkında genel bilgiler:

 • Dünya'nın önde gelen sanat, mimari, kültur ve tarih alanlarındaki imaj görüntülerini bir araya toplamıştır.
 • Toplam 200,000 adet yüksek kalitede görüntüye erişim veren bu veritabanı Mimari, Arkeoloji, Etnografya, Tarih, Sanat, Fotoğrafçılık, Heykeltraşçılık, Güzel Sanatlar ve Gravür konularındaki bütün görüntü ve resim içeriklerini arayıp sunumlarınızda veya araştırmalarınızda kullanmanızı sağlar. 
 • Eğitim amaçlı kullanımlarda copyright sorunu yoktur.
 • Koleksiyon haftalık olarak güncellenmekteve ayda 500 adet yeni görüntü içeriği eklenmektedir.
 • Genellikle kullanıcılar tema, konu veya sanatçı araması yaparken daha önceden görmedikleri ve öğrenim alanlarında kullanabilecekleri sanat çalışmalarını keşfetmektedirler.
 • Kullanıcılar, görüntü içeriklerini veritabanı içerisinden otomatik olarak power point sunumlarına kaydedebilmekte, e-mail veya çıktı alabilmektedirler.
 • iPhone içinMobil Applikasyonu

İçerik Hakkında

 • 1,600 adet müze, galeri ve özel koleksiyona ait görüntü içerikleri
 • 8,000'den fazla coğrafi mekan
 • 30,000 sanatçı
 • 3,000 fresk (yas sıva üzerine yapılmış duvar resmi)
 • 1800 yağlı boya resmi
 • 32,000 gravür, litograf (taş basması resim)
 • 7,000 el yazması
 • 2600 seramik
 • 17,000 fotograf
 • 11,000 heykel
 • 16,000 mimari görüntüler
 • 18,000 manzara ve topografya görüntüleri
 • 28,000 portre
 • 6,000 tasarım ve şablon
 • 2,100 yontulmamış degerli taş ve takı resimleri
 • 60,000 modern çalışma (20.yy ve 21.yy)

Türkiye’den Görüntü İçerikleri: 

Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye’ye ait; aralarında Ayasofya Müzesi, Selimiye Cami, Sultanahmet Cami, Anıt mezarlar, Saraylar ve Tapınakların mimari yapısı ve mimari detaylarıyla ilgili 5,000’in üzerinde resim ve yüzlerce antik esere ait yüksek çözünürlüklü resimler bulunmaktadır. Dünya üzerindeki çeşitli müzelerde mevcut olan Türk antik eserleri, tarihi objeler ve el yapımı eserlere ait resim ve fotoğraflar yer almaktadır.

 • Ayrıca 20.yy modern Türk sanat ve tasarımlarıyla ilgili resimler mevcuttur.

Aşağıda listelenen müzelerden yüksek çözünürlüklü resimlere erişebilirsiniz: 
Topkapı Sarayı Müzesi, İstanbul
Türk ve İslam eserleri Müzesi, İstanbul
İstanbul Arkeoloji Müzesi
Büyük Saray Mozaikleri Müzesi, İstanbul
Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Ankara
Gaziantep Arkeoloji Müzesi
Konya Arkeoloji Müzesi
Antakya Müzesi, Antakya
Efes Müzesi, Selçuk
İzmir Müzesi

Dosyalar

Business Source Complete Veri Tabanı

İktisadi ve idari bilimler alanında üretilmiş, dünyanın en kapsamlı tam metin veritabanıdır. Harvard, Standford, Wharton, MIT, Oxford, Cambridge, London School of Economics gibi dünyanın en önemli üniversitelerinin birincil danışma kaynakları arasındadır. Veritabanı içerisindeki tam metin makaleler, 1886’lı yıllara kadar geriye gitmesinin yanısıra (JSTOR’un Business koleksiyonunu büyük oranda içerir), 1.200’den fazla akademik dergide yayınlanan makalelerin atıf bilgilerine de erişmek mümkündür ( ISI sadece 234 derginin atıf bilgileri vermektedir ). BSC ile kendi alanında lider tam metin hakemli dergiler yanında, tam metin kitaplar, vaka incelemeleri, şirket profilleri ve swot analizleri, bildiriler, ülke ekonomik raporları, endüstri raporları, pazar araştırma raporları ve tam metin ticari dergilere erişim mümkündür. BSC, 1.400’den fazlası hakemli dergi olmak üzere, 20.000’den fazla başlığı ( tam metin kitaplar, vaka incelemeleri, şirket profilleri, ülke ekonomik raporları, endüstri raporları, Wall Street röportajları, pazar araştırma raporları, SWOT analizleri, tartışma metinleri) tam metin olarak kullanıma sunmaktadır.

CAB Abstracts

CAB Abstracts kendi alanında dünyadaki en ayrıntılı özetleri veren ve indekslemeyi yapan bibliyografik veri tabanıdır. CAB Abstracts canlı organizmalarla ilgili uygulamalı bilimler alanında; tarım, ormancılık, veterinerlik, çiftçilik, hayvan ve bitki yetiştiriciliği, bitki koruma, genetik, orman mühendisliği, beslenme ve kırsal yaşam gibi pek çok konuda ayrıntılı ve bütünleşmiş bilgiler sunan, uluslararası bir veritabanıdır. 1972’den günümüze 75’in üzerinde farklı dillerde orijinal baskıdan alınarak hazırlanmış İngilizce özetlere ulaşmak mümkündür.

 

CINAHL Complete Veri Tabanı

Hemşirelik, hasta bakımı ve benzer konularda temel dergileri içeren veritabanıdır.1937’li yıllara kadar uzanan CINAHL® Plus with Full Text, tüm hasta bakımı ve benzer sağlık literatürü ile ilgili bir araştırma aracıdır.
Kullanım

 

Diş hekimliği fakültesi için hazırlanan Dentistry & Oral Sciences Source veri tabanı, EBSCO tarafından sunulmaktadır ve Diş Hekimliği disiplinindeki araştırmalar için hazırlanmış tam metin bir veri tabanıdır.

  Üniversitelerin Diş Hekimliği Fakülteleri ve Diş Hastaneleri için temel danışma kaynağıdır.

  Ayrıntılı  indekslemesinin yanı  sıra bu disiplindeki en  çok okunan akademik dergileri ve kitapları  tam metin olarak sunan Dentistry & Oral Sciences Source™ veri tabanında;

 • Diş Hekimliği ile ilgili  258  tane  tam metin  akademik dergi  mevcuttur; bunlardan  240  tanesi

hakemli tam metin dergilerdir.

 • Diş Hekimligi ile ilgili 309 tane derginin künye ve özet bilgileri (indeks ve abstract) mevcuttur;

bunlardan 289 tanesi hakemli dergilerdir.

 • 31 tane tam metin kitap bulundurur,
 • Tam metin  erişim  adreslerinin  yer  aldığı  100'den  fazla  dergi  içerisindeki  taranabilir  atıfları

içermektedir.

 • Aylık bazda yeni tam metin akademik dergiler (hakemli) eklenecektir.

  Başlık listesi: https://www.ebscohost.com/titleLists/ddh-coverage.xls

  Konularına göre başlık listesi: https://www.ebscohost.com/titleLists/ddh-subject.xls  

  Detaylı bilgi: https://www.ebscohost.com/academic/dentistry-oral-sciences-source

http://www.barnsleyhospital.nhs.uk/library/files/2014/11/Dynamed.png Dynamed Veri Tabanı

National Science Foundation - NSF ( ABD American Ulusal Bilim Vakfı ) desteği ile üretilmiş, dünyanın en kapsamlı ve güncel, kanıta dayalı klinik referans sistemidir. 2000’e yakın hastalık hakkında doğrudan tedavi ve tanıya yönelik bilgiler verir. Basit ancak güçlü konulara ayrılmış bir menüsü, doktorlara, tıp öğrencilerine ve diğer sağlık profesyonellerine, saygın yayınlar, kuruluşlar ve katkıda bulunan klinik çalışanlarının verdiği üst düzey, sentezlenmiş bilgilere erişme olanağı sağlar. DynaMed içerisindeki bilgiler her gün gözden geçirilir ve 500’den fazla tıp dergisi doğrudan ve dolaylı olarak izlenir. Her bir dergi, kapak kapak incelenir ve her bir makale de bilimsel geçerlilik açısından değerlendirilir. Bu sistematik literatür takip süreci sayesinde, DynaMed’in içeriğini, eldeki en iyi kanıtlar belirler. DynaMed, NSF tarafından desteklenen bilimsel bir çalışmada, rastgele sorulan 698 klinik soruya, % 87 oranında cevap vererek, bir çok kanıta dayalı referans sistemini geride bırakmıştır.

 

Online Türkçe Tanıtım ve Kullanım Sunumu

E-Marefa Arap dünyasının en prestijli akademik yayıncıları tarafından hakemli dergilerde yayınlanan tam metin makalelere, istatistiklere, tezlere erişim imkanı sunmaktadır. Marefa, Ürdün’de “World Company for Digital Content” tarafından yönetilen bir Arap elektronik veritabanıdır. Bu şirket Arap dijital içeriği ve bilgi sağlamada uzmanlaşmıştır.

İçeriğinde genel olarak 19 Arap ülkesindeki 300 kuruluştan yaklaşık 1750 akademik ve istatistiki tam metin dergi, 250.000 tam metin makale bulunmaktadır.

Türkçe seçeneği de sunulan yeni arama arayüzü; anahtar kelime, doğal ve kontrollü dil, konu başlıkları ve eş anlamlı kelimeler dahil edilerek bir arama stratejisi oluşturmaya imkân vermekle birlikte veritabanındaki tüm biçimdeki bilgi kaynağı türlerinde arama yapmaya elverişlidir. Boolean operatörleriyle gelişmiş arama deneyimine fırsat veren arayüz, güçlü aramalar yaparak hedef odaklı sonuçlara ulaşmanızı kolaylaştırır. Doküman türüne (süreli yayın, dergi makalesi, konferans bildirisi, istatistiksel tablo, e-kitap, kitap bölümü ya da tez), konuya,  metin diline veya yayın tarihinde göre sıralama yapabilirsiniz. Erişimi hızlı ve kolay yapabilmenizi sağlayan bu sezgisel arayüz, kullanıcı dostudur. Arapça ve İngilizce olmak üzere hazırlanmış kullanım kılavuzu örnekleriyle birlikte veritabanında bulunmaktadır.

Veri tabanı, akademik dergi, istatistiksel çalışmalar, makaleler, tezler, e-kitaplar, kitap değerlendirmeleri, konferans bildirileri ve abstraktlar gibi bir çok türde kaynağın tam metnini kapsar.

E-Marefa ek olarak, Arabic Language & Islamic Studies, Middle East studies, Water, Energy, and Environment Issues, Social Networking & Media Studies, and Conflict, Violence, and Peace Studies gibi 18  benzersiz hizmet sunmaktadır. Her hizmet veritabanındaki doküman türlerinden kendine özgü içerikleri barındırır.

Bu veritabanında 47.000 doküman bulunmaktadır;
• 107 tam metin dergi
• 20.000 tam metin makale
• 5.700 tam metin yüksek lisans ve doktora tezi ve tez özetleri
• 11.000 araştırma özeti
• 3.000 e-kitap ve kitap yorumu
• 500 konferans bildirisi
• 600 Arapça uluslararası tez değerlendirmesi

http://s3.amazonaws.com/libapps/accounts/40069/images/PQEC.png

161.000'den fazla elektronik tam metin kitap içeren Ebook Central veritabanı, 700 Yayıncının 16 akademik koleksiyonunu kapsamaktadır. Kitapları indirmek için hesap oluşturmanız gerekmektedir.

Not: Kampüs dışından elektronik kitaplara erişim için önce proxy ayarlarınızı yapmanız gerekmektedir.

E-Book Central Hesap Oluşturmak İçin

Ebrary Kitap İndirme Kılavuzu

Kitabın Tamamını İndirmek İçin

 

EBSCO aracılığıyla sağlanan  Veri Tabanlarına tek arayüzden erişebilirsiniz.

EBSCO Tarama Sayfası

Ebsco Veri Tabanları Youtube Videoları

 

E-Dergi Kataloğu

Abone olduğumuz veri tabanları aracılığı ile sahip olduğumuz elektronik dergileri alfabetik ve konularına göre tarama imkânı sunan e-dergi kataloğudur.

Education Index Retrospective: 1929-1983 veri tabanı, çok-kültürlü/etnik eğitim, dil sanatları, din eğitimi, eğitimde bilgisayarlar, fen ve matematik, hükümet fonları, kütüphanecilik, literatür standartları, okul öncesi eğitim, okul yönetimi, orta öğretim, sanat dalları, sosyal çalışmalar, sürekli eğitim, uzaktan eğitim, yetişkin eğitimi, yüksek öğrenim v.b. konularında birçoğu hakemli olmak üzere 700’den fazla yayını detaylı bir şekilde indeksleyerek 835.000’den fazla kayıt sunar. Arşiv niteliğindeki literatürde aranılan bilgi, güncellenmiş konu başlıkları sayesinde günümüzün anahtar kelimeleri ile rahatlıkla bulunabilir. Ayrıca, eski tarihlere ışık tutması açısından orijinal konu başlıkları da korunmuştur.

 
 

Clinical Key

Clinical Key, sağlık hizmetindeki hızlı değişime tıp uzmanlarının hızlı ayak uydurabilmelerini sağlamak için Elsevier tarafından geliştirilmiş bir kaynaktır. Tıp uzmanlarının bilgiyi ve cevapları nasıl aradıklarını anlamak için tasarlanmış akıllı klinik bilgi motorudur.
Elsevier’e ait Clinical Key veritabanı içinde 35 tıbbi uzmanlık alanı yer almaktadır. Doody Core Titles E-Kitap listesi içinde yer alan Elsevier kitaplarının %95’inden fazlası, tüm tıbbi ve cerrahi içeriğin –1000’den fazla kitap, 500’den fazla en saygın dergi ve 9000’den fazla cerrahi ve tıbbi müdahale videosu– Elsevier Clinical Key kapsamı içinde bulunmaktadır. Tüm kaynakları bir araya getirerek ve bunu, uygulama rehberleri, hastaları eğitici broşürler ve MEDLINE’ın tamamı gibi diğer içerikle birleştirerek gerçekleştirmektedir. First Consult ve Clinics of North America dergilerinin de tamamını kapsamaktadır

Clinical Key tanıtım videosu
   
Clinical Key Türkce broşürü 
İçerik listesi (Kitap, Dergi, Ilaç Monograflari, Prosedürler, EB konular):

ÖNEMLI NOT: Kitap içeriklerini PDF olarak indirebilme ve çıktı alma için sadece bir kez www.clinicalkey.com sayfasının sağ üst köşesinde bulunan ”Register” ikonuna tıklayıp kayıt yapmanız yeterlidir. Bu kayıt işleminden sonra kendi hesabınıza girerek aşağıdaki özellikleri kullanabilirsiniz. Dergi içeriklerini PDF olarak indirme ve çıktı alma için kendi hesabınıza giriş yapmak gerekmemektedir.
1) Çıktı alma
2) PDF içeriklerine erişim ve download
3) Resimleri otomatik sunuma ekleme: Presentation Maker
4) Arama sonuçlarınızdaki içerikleri daha sonra okumak için okuma listenize ekleme:  Reading List

 

TUM Elsevier tıbbi ve cerrahi dergileri (610+)

TUM Elsevier tıbbi ve cerrahi referans kitapları (1180+)

TUM Medical ve Surgical Clinics of North America dergileri

TUM First Consult Point-of-Care klinik monografları (860+) 

TUM Procedures Consult içeriği ve ilgili videolar

TUM Elsevier Procedures Consult videoları 

TUM Clinical Pharmacology ilaç monografları (2.930+)

TUM Elsevier bağlantılı ve destekleyici görseller ve videolar

TUM Klinik Denemeler - ClinicalTrials.gov veritabanından tüm klinik denemeler

TUM MEDLİNE içeriği – Tamamı indekslenmiş Medline özetleri

UYGULAMA REHBERLERI - 4.900+ uygulama rehberi

HASTA EGİTİM MATERYALLERİ - 9.000+ Hasta Eğitim Materyali

MULTIMEDYA - 18.000+ medikal ve cerrahi video ve 2.4 milyondan fazla resim, tablo ve grafik içeriği

 

İçerik kapsamında yer alan dünyaca unlu 1180+ kitaptan bazıları:

Braunwald’s Heart Disease

Cecil Medicine

Campbell’s Operative Orthopaedics

Gray’s Anatomy

Miller’s Anesthesia

Rosai & Ackerman’s Surgical Pathology

The Netter series

 

İçerik kapsamında yer alan dünyaca ünlü 610+ dergiden bazıları:

LANCET

Lancet Infectious Diseases, Lancet Neurology, Lancet Oncology, Lancet Respiratory Medicine

Clinics of North America serisi

Current Opinion serisinden 5 adet dergi

Seminars serisinden 22 dergi

European Urology

JACC (journal of American College of Cardiology)

JACC: Cardiovascular Imaging

JACC: Cardiovascular Interventions

Journal of Oral and Maxillofacial Surgery

The Journal of Pediatrics

The Journal of Urology

Nutrition

Pain

Respiratory Medicine

Pulmonary Pharmacology & Therapeutics

Sleep Medicine

The Spine Journal

Vaccine

Emerald Veri Tabanı

Mühendislik, uygulamalı bilimler ve teknoloji alanlarında spesifik konulardaki dergilerin yanı sıra kütüphane, bilgi hizmetleri, işletme ve yönetim alanlarında da önemli dergileri içeren veri tabanıdır.

Broşür için tıklayınız.

 
 

 

EndNote kurulum paketine ulaşmak için Kütüphane Otomasyon Sisteminde üye oturumu açılması ve"Endnote" anahtar kelimesi ile tarama yapmanız gerekmektedir.

Katalog Kaydının detayı için tıklayıp gelen ekranda bulunan URL kısmından

1) Windows kurulum için 1. e-yayın linkini (32 bit için kullanılabilir.)
2) Mac kurulum dosyası için  2. e-yayın linkini
3) Windows 64 bit kurulum için  3. e-yayın linkini tıklayarak EndNote kurulum dosyasını indirebilirsiniz.

EndNote X8 Mac OS X kurulum dosyası OS X 10.10 (Yosemite) veya daha üstü (OS X 10.12 (Sierra) dahil) ile çalışmaktadır.
Windows versiyonu için Windows X7 SP1 veya daha üstü (Windows 8 veya 10) ile çalışmaktadır.
Reference manager, EndNote X7 veya önceki versiyonlardan birini kullanıyorsanız:
Kütüphaneniz otomatik olarak dönüştürülecektir. Bu işlem EndNote kullanıcıları için olduğu gibi Reference Manager kullanıcıları için de geçerlidir. Endnote X8'e çok kolay geçiş sağlayacaksınız. Sadece, önlem olarak kütüphanenizin ve dokümanlarınızın yedeğini alın. Bu özel durumlar için değil genel olarak söylediğimiz bir tavsiyedir. Bilgisayarınız ya da sabit diskinize birşey olduğunda makale, tez veya kütüphanelerinizi kaybetmek istemezsiniz.
Reference Manager kullanıcılarına Endnote'a nasıl geçiş yapacakları ile ilgili https://researchsoftware.com/tr/faq ziyaret etmelerini öneriyoruz. Reference Manager veritabanlarınız ve metin içi atıflarınız otomatik olarak dönüştürülecektir.

 EndNote Nedir?
EndNote kişisel bilgi veritabanlarınızı oluşturarak, bibliyografik bilgileri (örneğin makaleleri, kitapları, dergileri, katalogları, görsel verileri vb.) saklamanıza, düzenlemenize, taramanıza ve paylaşmanıza olanak sağlayan ve makale yazım sürecinizde 5000’in üzerinde farklı bibliyografya stili ile (APA, Harvard, MLA, Turabian v.b.) atıf, şekil ve referanslarınızı düzenlemenize yardımcı olan özel bir veritabanı\bibliyografya yazılımıdır.

Tez/makale yazma, atıf yapma, referans listeleri oluşturma, farklı dergi/tez formatlarına göre düzenleme ve hangi dergilerde yayınlayabileceğinize dair önerilerde bulunma gibi birçok özelliğiyle bilimsel araştırma, makale yazım ve yayın sürecinizde sizlere yardımcı olacak EndNote yazılımının yeni versiyonu X8 Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı’mız tarafından lisanslanarak sizlerin kullanımına sunulmuştur.

EndNote X8 Hakkında Bilgi için tıklayınız.

EndNote ile EBSCO ve ProQuest veri tabanlarının Kullanımı

Ebsco Connection File

ProQuest Connection File

 

 

Powered by Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2016